Menu:

header_home.jpg?v=2

Home

WELKOM OP DE SITE VAN HET PROJECT EXLIBRIS VAN JODEN IN NEDERLAND


Werk in wording

Deze website is opgezet voor een eerste kennismaking met het project Exlibris van Joden in Nederland (EJN) waartoe drie zelfstandige onderzoekers het initiatief namen. Ze onderzochten collecties van vele duizenden boekmerken met een voorlopig resultaat van rond de 1600 (!) exlibris.

Omdat een boekpublicatie het doel is van het project, is er op deze site geen totaaloverzicht van exlibris met bijbehorende biografische gegevens te vinden. Deze site gaat over de werkwijze, de eerste resultaten, de vraagtekens. Een aantal exlibris uit het project is uitsluitend ter illustratie opgenomen.

2011 - 2013

Vooruitlopend op het grote werk is in samenwerking met Uitgeverij De Buitenkant eind 2011 een dubbelnummer van Uitgelezen Boeken(14, 2/3) uitgebracht onder de titel ‘Exlibris in exil’. In deze uitgave presenteren de samenstellers een selectie van exlibris van Duits-Joodse vluchtelingen die zich na 1933 in Nederland vestigden. Biografische schetsen, behandeling van beeldtaal en symboliek en begeleidende essays halen het exlibris uit zijn kunsthistorisch isolement en geven het als ego-document een historisch kader. De publicatie werd (zeer) positief ontvangen. (zie de rubriek Publicaties en recensies). Het nummer (80 p.) kost € 17.50 en is te bestellen bij de boekhandel (ISBN 978 94 90913 13) of bij Uitgeverij de Buitenkant

De in deze publicatie aangekondigde Lijst van Mogelijke Duits-Joodse Vluchtelingen is opgenomen in de rubriek Onze vraagtekens