Menu:

Laatste nieuws

12 november 2017:
Zoek in de lijst met namen die voorkomen in 'Dit is mijn boek'

Lees verder...

header_home.jpg?v=2

Home

WELKOM OP DE SITE VAN HET PROJECT EXLIBRIS VAN JODEN IN NEDERLAND


Werk in wording

Deze website is opgezet voor een eerste kennismaking met het project Exlibris van Joden in Nederland (EJN) waartoe drie zelfstandige onderzoekers het initiatief namen. Ze onderzochten collecties van vele duizenden boekmerken met een voorlopig resultaat van rond de 1600 (!) exlibris.

Omdat een boekpublicatie het doel is van het project, is er op deze site geen totaaloverzicht van exlibris met bijbehorende biografische gegevens te vinden. Deze site gaat over de werkwijze, de eerste resultaten, de vraagtekens. Een aantal exlibris uit het project is uitsluitend ter illustratie opgenomen.

2017
Het boek is op 19 oktober onder grote belangstelling gepresenteerd en nu in de boekwinkel te koop. Het kan ook worden besteld bij Uitgeverij De Buitenkant Amsterdam.

2017
Ons boek is eindelijk klaar! Het zal feestelijk worden gepresenteerd op 19 oktober a.s. om 17.00 uur in het Stedelijk Archief van Amsterdam i.s.m. de Stadsboekwinkel. Het adres is Vijzelstraat 32 Amsterdam. De auteurs en uitgeverij De Buitenkant nodigen alle belangstellen van harte uit hierbij aanwezig te zijn.
Bekijk de korte inhoud van het boek (PDF).

We proudly announce the publication of our long expected book! It will have its festive presentation on october 19th at the Stedelijk Archief, Vijzelstraat 32 Amsterdam. Everybody is invited.
View a short summary of the book (PDF)

2016
Our book is ready and will be published spring 2017 under the (provisional) title Dit is mijn boek, Joodse exlibriscultuur in Nederland (This is my Book, Jewish Bookplate-Culture in the Netherlands).

In de zomer van 2016 legden wij de laatste hand aan ons boek. De publicatie ervan is gepland in het voorjaar van 2017. De titel staat nog niet vast, maar wordt waarschijnlijk Dit is mijn boek, Joodse exlibriscultuur in Nederland. Vooruitlopend hierop is een kleine expositie ingericht van 40 exlibris met een Friese achtergrond. Deze is te zien van 30 november 2016 t/m 30 januari in Tresoar, Historisch en Letterkundig Centrum te Leeuwarden. Bij deze gelegenheid verscheen een folder/catalogus. Zie pdf

2015
Dankzij ons project kon een door de nazi's geroofd boek uit de bibliotheek van Rosa Manus worden terugbezorgd aan de rechtmatige eigenaar: Atria, Kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis. De overdracht vond plaats op 3 december 2016 te Amsterdam tijdens de internationale conferentie Sharing the Past, Debating the Present, Creating the Future. Bij deze gelegenheid verscheen een folder. Zie hierover: Informatie over het book bij Google Books
Download pdf

2011 - 2013
Vooruitlopend op het grote werk is in samenwerking met Uitgeverij De Buitenkant eind 2011 een dubbelnummer van Uitgelezen Boeken(14, 2/3) uitgebracht onder de titel ‘Exlibris in exil’. In deze uitgave presenteren de samenstellers een selectie van exlibris van Duits-Joodse vluchtelingen die zich na 1933 in Nederland vestigden. Biografische schetsen, behandeling van beeldtaal en symboliek en begeleidende essays halen het exlibris uit zijn kunsthistorisch isolement en geven het als ego-document een historisch kader. De publicatie werd (zeer) positief ontvangen. (zie de rubriek Publicaties en recensies). Het nummer (80 p.) kost € 17.50 en is te bestellen bij de boekhandel (ISBN 978 94 90913 13) of bij Uitgeverij de Buitenkant

De in deze publicatie aangekondigde Lijst van Mogelijk Duits-Joodse Vluchtelingen is opgenomen in de rubriek Onze vraagtekens