Menu:

Laatste nieuws

12 november 2017:
Zoek in de lijst met namen die voorkomen in 'Dit is mijn boek'

Lees verder...

header_onze_vraagtekens.jpg?v=2

Onze vraagtekens

In het project bestaan drie verschillende zoeklijsten:

 1. Zoeklijst op titularis.
  Van de meeste exlibris hebben wij een origineel exemplaar, van nagenoeg alle hebben we in ieder geval een kopie. Slechts van enkele weten we uit de literatuur van het bestaan.
  Voor het boek willen we slechts reproducties van originele exlibris maken. Reden waarom wij naar originele blijven zoeken.

  Op de zoeklijst zijn de namen van titularissen vermeld van die exlibris waarvan wij nog het origineel zoeken. Mocht u over een of meer beschikken dan vernemen wij dat graag. Zie .doc

 2. Zoeklijst op kunstenaar.
  Dit is dezelfde lijst als de 'Zoeklijst op titularis'. Alleen is de ingang hier die van de kunstenaar. Veel exlibrisverzamelaars hebben hun collecties op kunstenaar geordend; deze lijst kan het zoeken naar de betreffende exlibris vergemakkelijken. Ook hier gaat het dus om exlibris, waarvan wij geen origineel exemplaar hebben. Zie .doc

 3. Zoeklijst biografische informatie.
  Deze zoeklijst is nog in opbouw. Het betreft een lijst met namen van
  personen van wie wij (vrij) zeker weten dat ze Joods zijn en in Nederland
  gewoond hebben, maar waarover we geen biografische informatie kunnen vinden.

 4. Lijst Mogelijke Duits Joodse Vluchtelingen
  December 2011 publiceerden wij bij Uitgeverij De Buitenkant "Exlibris in exil, Duits-Joodse vluchtelingen in Nederland 1933-1940". Hierin zijn de namen opgenomen van alle personen van wie wij, met zekerheid of aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid, konden vaststellen dat het Duits-Joodse vluchtelingen betrof, die kortere of langere tijd in Nederland hebben verbleven.

  Op een pdf presenteren we hier een lijst van personen, van wie we het exlibris weliswaar in Nederland hebben aangetroffen, maar van wie we niet met voldoende zekerheid konden vaststellen of ze ook als Duits-Joodse vluchteling in Nederland hebben verbleven.

  Mocht u nadere informatie over een van onderstaande personen hebben, dan zouden we het zeer op prijs stellen, als u contact met ons opnam en deze informatie aan ons door zou willen geven. Zie pdf

Van links naar rechts: een vooralsnog onbekende kunstenaar tekende voor de eveneens onbekende F. Cohn het exlibris met de klassieke symbolen; de toeschrijving van het exlibris voor J. van Gelder-Kleerekooper is nog onzeker; ook de kunstenaar is nog niet bekend; het beeldt de zee af en voert in het Hebreeuws het bijbelse citaat 'veel water zal de liefde niet kunnen doven'.